Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 54.19
Samiec w wieku ok. 3-4 lat znaleziony w Skrudzinie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek