Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 53.16
Znaleziony w Starym Sączu na ul. Partyzantów.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek