Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 53.14



Samiec znaleziony na terenie Gminy Podegrodzie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek