Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 51.14Suczka znaleziona na Starosądeckim Rynku.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek