Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 50.14
Pies (samiec) znaleziony w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek