Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 45.19
Suczka w wieku ok. 2 lat, mała znaleziona w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek