Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 45.17
Suczka w wieku ok. 5 miesięcy znaleziona w Skrudzinie. Sterylizacja na koszt Schroniska.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek