Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 44.18
Suczka w wieku 1,5 roku. Znaleziona w Moszczenicy Niżnej. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek