Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 43.15
Samiec znaleziony w Barcicach Dolnych.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek