Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 42.15Suczka znaleziona przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek