Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 42.14
Samiec pochodzący z terenu Gminy Podegrodzie w wieku ok. 10 lat.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek