Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 41.15



Pies (samiec) znaleziony w Cyganowicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek