Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 40.18
Samiec w wieku ok. 4 lat, znaleziony w Skrudzinie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek