Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 39.18




Suczka w wieku ok. 5 miesięcy, znaleziona w Popowicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek