Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 37.16
Suczka w wieku ok. 1 roku znaleziona w Barcicach (Facimiech).
Twórca strony: Patrycja Pieniążek