Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 37.14
Suka znaleziona w Barcicach 10.06.2014 r.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek