Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 36.16
Suka znaleziona w Moszczenicy Niżnej.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek