Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 36.15Pies znaleziony w Moszczenicy Niżnej, w wieku ok. 1 roku.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek