Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 34.14
Pies (samiec) z Barcic Górnych.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek