Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 33.14
Pies (samiec) znaleziony w Barcicach Górnych.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek