Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 32.20
Suka w wieku ok. 3 lat znaleziona w Gaboniu.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek