Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 32.19
Suka w wieku ok. 4 lat, wysterylizowana, średniej wielkości.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek