Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 32.14
Pies (samiec) znaleziony w Moszczenicy Niżnej.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek