Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 29.15Suczka znaleziona w pobliżu Schroniska przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek