Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 28.14
Znaleziony w Mostkach (samiec)
Twórca strony: Patrycja Pieniążek