Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 27.14
Znaleziona w Moszczenicy Niżnej (suka)
Twórca strony: Patrycja Pieniążek