Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 24.15Suczka w wieku ok. 2-3 lat znaleziona w Łazach Biegonickich.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek