Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 24.14




Pies (samiec) znaleziony na terenie Gminy Podegrodzie w styczniu 2014 r.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek