Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 23
Pies (suka) znaleziona na terenie Gminy Podegrodzie, przywieziona do Schroniska 14.03.2014 r.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek