Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 21.14
Znaleziony w Moszczenicy Niżnej
Twórca strony: Patrycja Pieniążek