Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 19.20
Suka w wieku ok. 1,5 roku znaleziona w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek