Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 19.17
Suczka w wieku ok. 6 miesięcy znaleziona w Barcicach Górnych. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek