Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 15.15Samiec znaleziony na terenie Gminy Podegrodzie (silnie niedożywiony).
Twórca strony: Patrycja Pieniążek