Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 13.17
Samiec znaleziony na obwodnicy Starego Sącza w rejonie Cyganowic,  w wieku ok. 2 lat.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek