Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 13.15.



Pies (samiec) znaleziony na terenie Gminy Podegrodzie, w wieku ok. 4 lat, przyjazny, posłuszny.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek