Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 101.19
Samiec w wieku ok. 2 lat znaleziony w Skrudzinie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek