Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 10.15Samiec młody znaleziony w Barcicach Dolnych.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek