Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 1.19
Suka (wysterylizowana) w wieku ok. 2 lat znaleziona na terenie gminy Nawojowa.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek