Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 09.15Suczka znaleziona przy obwodnicy Starego Sącza, w wieku ok 8 miesięcy, wysterylizowana, łagodna, przyjazna.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek