Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 08.18
Suczka w wieku ok. 1 roku znaleziona w Barcicach.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek