Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pies 02.18




Samica w wieku ok. 1 roku znaleziona w Gołkowicach. Wysterylizowana.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek