Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Owczarek niemiecki 44.15
Suka znaleziona na ul. Wielki Wygon w Starym Sączu. Nr czipu: 985120021217299.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek