Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Pysia
Pysia to ta czarna.Twórca strony: Patrycja Pieniążek