Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

ŻabaTwórca strony: Patrycja Pieniążek