Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Wilczur 43.14
Samiec w wieku ok. 10 lat. Spokojny słucha rozkazów, nie toleruje innych psów.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek