Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Suczka 40.14



Suczka ok. 2 lata znaleziona w Gminie Podegrodzie.
Twórca strony: Patrycja Pieniążek